การปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประสบการณ์ VR

April 13, 2016 - 16:35:23
การปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของประสบการณ์ VR ใน Store MVR
การรับรู้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์โลกเสมือนจริง ที่คนส่วนใหญ่จะต้องได้รับการนำเสนอผ่านทางการรับรู้ความรู้สึก (วิสัยทัศน์, การสัมผัส, และการรับฟัง) เพื่อที่จะทำให้มีประสบการณ์ที่สมบูรณ์จาก “การจำลอง”
แอปพลิเคชั่น VR นำเสนอสิ่งที่มากกว่าแค่การจำลอง, เพราะพวกมันได้นำเสนอการปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ ซึ่งมันจะกลายเป็นการแสดงตนภายในตัวเอง  ต้องขอบคุณสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ผู้คนสามารถสัมผัสโลกแห่งจินตนาการที่ห่างไกล ได้ในการสร้างให้อยู่ในโลกเสมือนจริงบนอุปกรณ์ VR กับแอปพลิเคชั่น VR และเกม VR กับวิดีโอ VR