ภาพจุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Store MVR ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจ

IDC Games

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของผู้พัฒนา

IDC/Games specializes in the management of all the processes needed to launch games at an international level, in a single company.

IDC/ Games’ services include localization, globalization, online marketing and payment solutions, always taking into account all the particularities of each market and offering tailored solutions to their needs.

Currently, IDC/Games is working on some well-known MMO games like Habbo Hotel, BattleSpace, CroNix Online, Korner 5, Ragnarök Online, Jagged Alliance Online and Berserk: The Cataclysm.

อีเมล์: idc@storemvr.com

Web: https://idcgames.com

ผลิตภัณฑ์ที่มีการดาวน์โหลดจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ผลิตภัณฑ์