ภาพจุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Store MVR ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจ

Yannick

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของผู้พัฒนา

Demonixis Games is a French Indie Game virtual studio where we develop 3D games for PC, Mobile and the Web. Because the Virtual Reality is an amazing thing, we're focus on it. A lot of our future games will be VR first.

อีเมล์: comte.yannick@gmail.com

Web: http://www.demonixis.net

ผลิตภัณฑ์

ผู้พัฒนาที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดๆ