ภาพจุดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Store MVR ซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจ

Eduard Ryabov

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของผู้พัฒนา

3 D VIRTUAL REALITY Space FPS games
"1 IN SPACE FREE Cardboard VR" Galaxy VR Cardboard games
Google Cardboard powered stereoscopic rendering and head tracking for mobile VR.

3D VR Space FPS games Cardboard
1 IN SPACE FREE - Best Simulator 3D
3 d cinema
3D game for android.
Sci-fi war action shooter.
Science-fiction space simulator.
The graphics are impressive and gameplay shows great potential, although it's currently a work in progress.
You can choose to control your spaceship using either a virtual joystick or Google Cardboard.
Use your device's gyroscope to play in 360 degrees.
Your phone must have gyroscope (not to be confused with the accelerometer).
Your phone must have a gyro (no accelerometer).
You really have to turn around to se

อีเมล์: goodzombi@gmail.com

ผลิตภัณฑ์ที่มีการดาวน์โหลดจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ผลิตภัณฑ์